SKU PELCLPU
Barcode # 9311960323582
Shipping Weight 0.0800kg
Shipping Width 0.030m
Shipping Height 0.090m
Shipping Length 0.215m
Shipping Cubic 0.000580000m3